Om Horstad gård

Gården besto trolig av ett bruk i begynnelsen og er en jernaldergård. I jernalderen lå den trolig på et nes ved en grunn fjordarm. Horstadfossen var et stryk som kunne passeres med båt. Det var trolig passasje opp til Aunevatnet, og gården hadde således en strategisk beliggenhet.

Horstad gård er opprinnelig fra 1611 og har vært i Fred. Olsens eie siden 1959. Horstad ligger midt i Åbygda på nordsiden av elven. I nord grenser gården mot Sylten og Aune, i vest mot Stranda og i øst mot Gautmoen og Skarstad. Opprinnelig var hele gården et krongods. Otto Sverdrup, den kjente polfareren og oppdageren ble født på gården 31. oktober 1854.
Eiendommens total areal ca. 23.000 da, og har ca. 300 da dyrket mark. Fjøs og dyrket mark leies ut.

Etter omfattende rehabilitering er blant annet forpakterboligen helrenovert og bygget sammen med det eldste fjøset som skriver seg fra 1800-tallet. Horstad tilbyr i dag eksklusive gjestelokaler som fortsatt bæret sitt historiske preg. I dag har gården 20 sengeplasser, komfortable rom. Et godt kjøkken og personlig oppfølging og atmosfære.

I tillegg til laksefiske tilbyr vi småvilt- og storviltjakt i sesongen, elgsafari, samt at gården er et ideelt sted for kurs- og konferanser i tradisjonsrike og historisk vakre omgivelser. Vi arrangerer alle former for private selskap gjennom hele året, så ta gjerne kontakt med oss og vi skreddersyr det arrangementet som passer best for deg.
Velkommen som gjest!