Herskapelige Horstad Gård med sine 23000 dekar praktfull natur ligger i Åbygda i Bindal kommune i Nordland fylke

Horstad Gård

 • Horstad gård er opprinnelig fra 1611 og har vært i Fred. Olsens eie siden 1959.
 • Horstad ligger midt i Åbygda på nordsiden av elven. I nord grenser gården mot Sylten og Aune, i vest mot Stranda og i øst mot Gautmoen og Skarstad.
 • Opprinnelig var hele gården et krongods. Otto Sverdrup, den kjente polfareren og oppdageren ble født på gården 31. oktober 1854.
 • Eiendommens totale areal er 23.000 da, hvor av ca. 250 da dyrket mark, og ca. 10.000 da skog. Fjøs og dyrket mark leies ut.
 • Etter omfattende rehabilitering er blant annet forpakterboligen helrenovert og bygget sammen med det eldste fjøset som skriver seg fra 1800-tallet.
 • Horstad Gård har lokaler som fortsatt bærer sitt historiske preg, med 25 komfortable og gode senger, fordelt på 13 tradisjonsrike rom med fantastisk atmosfære

Forvaltning, miljø og bærekraftig

På Horstad Gård forvalter vi naturressursene på en bærekraftig, god og langsiktig måte.

 • Vi har en klar målsetning om å øke bestanden av villaks og sjøørret, og jobber med tiltak for at de skal øke i antall og bli mer hardføre
 • Vi tar ikke opp fisken, men slipper den tilbake i elven. Ved fang og slipp, vil det bli enda flere og større fisk i vassdraget
 • Bestanden overvåkes kontinuerlig ved bruk av kamerasystemer
 • Det skal ikke være noen form for forsøpling i naturen, og områdene og naturresursene skal bli behandlet på en god og forsvarlig måte
 • Vi på Horstad Gård ønsker å bidra til nærområdet og lokal verdiskapning og benytter oss mest mulig av lokalt næringsliv, varer og arbeidskraft